o firmie
oferta
kontakt
 
 

INSIGHT - home page

Metoda "Insight3" wyrosła z wiedzy i doświadczeń współczesnej psychologii, psychoanalizy (głównie Jacques'a Lacana) i neurolingwistycznego programowania oraz doświadczenia zawodowego z zakresu zarządzania.
Połączenie tych jakże różnych podejść teoretycznych i praktycznych daje możliwość spojrzenia na znane tematy w zupełnie nowy sposób.

"Insight3" to kompleksowy spójny program, który znajduje zastosowanie w wielu obszarach pracy z ludźmi.

"Insight3" jest skuteczną metodą pracy, dzięki której projektujemy programy szkoleniowe oraz je realizujemy.

"Insight3" to filozofia życia - sposób myślenia o człowieku, o jego olbrzymim potencjale.

Na innych szkoleniach możesz nauczyć się np. stosować biegle różne techniki pomagające osiągać różne cele.
Metoda "Insight3" sięga głębiej, ponieważ możesz osiągnąć swoje cele zgodnie z Twoimi prawdziwymi pragnieniami, Twoim systemem wartości.
"Insight3" wykorzystuje bowiem m.in. taki instrument psychoanalizy lacanowskiej jak "mowa jednostkowa" (przynależna tylko Tobie).
Wiesz, że słowa nie wyrażają w sposób adekwatny myśli. Często tak naprawdę im więcej mówisz, tym mniej komunikujesz. Potrzebujesz informacji zwrotnej od innych.
Nie istnieje mowa bez odpowiedzi.

"Ludzie rozpoznają się przez dar mówienia."
[Jacques Lacan -"Funkcja; pole mówienia i mowy w psychoananlizie"]

Wgląd (insight) jest nieuchronnym efektem metody "Insight3".
Tylko w wyniku wglądu może dojść do zmian w Twoim życiu - do zmian wprowadzonych w dużej mierze w sposób świadomy.

To dzięki "Insight3" nauczysz się realizować swoje zamierzenia będąc osobą spójną a więc wiarygodną.